Børn og Unge

Sang og musik for børn og unge i Gundsømagle Kirke

Det er dejligt at kunne konstatere, at kirkens "musikalske fødekæde" stadig udvides med god tilslutning til alle aktiviteter.

For de helt små under 1 år er der Babysalmesang for forældre (eller bedsteforældre) med deres børn, Børnerytmik tilbydes de 1-3-årige, og nu kan de 3-5 årige komme til Musikdrama.

Desuden er der Rytmik for dagplejemødre.

Når børnene har nået skolealderen, kan de fortsætte deres musikalske virke i Spirekoret, hvor alle børn i 0. – 3. klasse velkomne.

Ungdomskoret, som i øjeblikket består af unge fra 4.klasse op til gymnasiet, har eksisteret i en del år. Koret synger bl.a. ved tjenester i kirken og aflønnes for dette. Optagelse i koret sker efter en kort foresyngning.

Alle kor synger om torsdagen

Tilmelding og datoer ses via menupunkterne til venstre.