Børn og Unge

 Sang og musik for børn og unge i Gundsømagle Kirke

Det er dejligt at kunne konstatere, at kirkens "musikalske fødekæde" stadig udvides med god tilslutning til alle aktiviteter, men i dette efterår må vi desværre tage hensyn til faren for Corona smitte, så der vil være deltagerbegrænsning på holdene.

For de helt små under 1 år er der Babysalmesang for forældre (eller bedsteforældre) med deres børn, Børnerytmik tilbydes de 1-3-årige, og nu kan de 3-5 årige komme med en voksen til Familiekor .

Desuden er der Rytmik for dagplejemødre.

Når børnene har nået skolealderen, kan de fortsætte deres musikalske virke i Spirekoret, hvor alle børn i 0. – 2. klasse er velkomne.

Juniorkoret er for elever fra 3. klasse og opefter. Hvis aldersspredningen bliver for stor, oprettes desuden et Ungdomskor 

Alle kor synger om torsdagen

Tilmelding og datoer ses under menupunkterne