Ord til søndag den 17. maj (5. søndag efter påske)

Læs evt. søndagens tekster her: https://www.bibelselskabet.dk/5-s-efter-paaske-fra-anden-raekke

 

Vi har for ikke længe siden haft Stor Bededag. I dag handler det også om bøn;

Hvad er forbøn, og hvordan skal jeg be?

Jeg tror de fleste af os af og til sender en tanke op ad enten som en Tak, eller når Gud gerne må give en hjælpende hånd til os selv eller til andre. I denne særlige tid kan vi også be, for at coronapandemien kommer under kontrol og også gerne får en ende både her i landet og ude i verden.

At be for nogen eller for noget kaldes FORBØN.

Nogle år tilbage opholdt jeg mig en uges tid hos Mariadøtrene, en nonneorden, der på det tidspunkt hørte til i Kollund ved Flensborg. Søstrene havde viet deres liv til bøn og til at arbejde for dette fællesskab. Flere gange dagligt samledes søstrene til såkaldte tidebønner i den lille kirke, hvor vi gæster også var velkomne. Emnerne i bønnerne omfattede både den store verden og mere konkrete nære emner, ja, endda specifikke personer. Jeg ved, at søstrene også bad for mig og min familie, - også længe efter jeg kom hjem. Det var godt og trygt at vide.

Vi nærmer os pinse, som handler om, at Jesus udsender disciplene i verden.  Jesus vil nu forlade dem, og det er det, vi hører om Kristi Himmelfart. Disciplene skal nu selv til at manøvrere i verden med Jesu ånd, Helligånden, i sig. De skal nu give liv til den tro, de har fået fra ham. Jesus kan ikke længere være hos dem og guide dem. De skal stå på egne ben. Derfor ber han for dem.

Når nogen, man holder af, står foran noget stort og måske uoverskueligt, kan der være al mulig grund til at be for dem, - at gå i forbøn. Vi kan også be for dem, vi kender, som har det særlig svært i denne tid.

Hvordan skal vi så be for hinanden, for verden, for os selv? Det siger Romerbrevet noget godt om: ”For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke: Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved hvad ånden vil (…) ”. Rom 8,26.

Jeg synes, det er gode ord; At min bøn for andre ikke alene er afhængig af, om jeg kan finde de rette ord, og at jeg husker alt og alle i min bøn. For Gud ved allerede, hvad vi vil be om – og hans ånd, Helligånden går i forbøn for os og arbejder i os.

Den tidligere leder af klosterfællesskabet i Taizé i Frankrig har også udtrykt, at ordene i bønnen ikke er det vigtigste. Han siger, at stilhed er bøn. ”At forblive nær i Gud i stilhed er allerede bøn. Ved Helligånden ber Kristus mere i dig end du forestiller dig”. Eller med andre ord, når vores ord føles fattige og utilstrækkelige, kan vi glæde os over, at Jesus lægger sin bøn oven i vores, ja, måske er bønnen allerede bedt, førend vi når at forme ordene.  

 

Salmen ”Herre, gør mit liv til bøn”

Herre, gør mit liv til bøn,
tømt for krav og tømt for løn,
fyldt med sandhed, fyldt med ånd.
Fyld med handlekraft min hånd!
Jordens mindste suk og skrig
høres lydt i Himmerig!

Helligånd, Guds åndedræt,
lær du mig at bede ret,
bed for mig, som ikke ved,
hvad der tjener til min fred.
Herre, bær mit suk og skrig
som din bøn til Himmerig!

Hele salmen kan høres og lyttes til her: https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/588

 

 

Ved alle gudstjenester (der starter kl. 10) synges dagens salmer igennem fra kl. 9.30 til 9.50. Du er velkommen til at komme og synge med. 

Gudstjeneste forløb

9 Bedeslag - Indleder gudstjenesten

Præludium

Indgangsbøn – Bedes af kirkesangeren

1. Salme

Hilsen – Menigheden svare med et ”Og med din Ånd”

Kollekt – menigheden svarer med et amen

Læsning fra det gamle testamente - Vi står op

2. Salme

Læsning af epistel fra det nye testamente – Vi står op

Trosbekendelsen – synges stående

3. Salme

Evangelielæsning fra det nye testamente – Vi står op

Prædiken

Meddelelser

4. Salme

Altergang  - indledes med ritual B, vi synger salme 439 v 1

5. Salme 192 v.7 synges efter altergang

Udgangs kollekt – menigheden svarer med et amen

Velsignelse – menigheden svarer med  3 x amen

6. Salme

Udgangsbøn – Bedes af kirkesangeren

Postludium

 

Yderligere information om dagens tekster kan findes på Bibelselskabets hjemmeside, bemærk at det ikke altid er at tekstforslaget følges. www.bibelselskabet.dk

Salmer kan slås op på www.dendanskesalmebogonline.dk men ikke alle salme tekster er tilgængelige, der er også melodi på både orgel og piano.